دریافت نرخ ارز
در تلگرام
واحد پولی ایران
    واحد پولی ایران

    واحد پولی ایران: ریال

    پنج شنبه بیست و ششم بهمن ماه 1396

ریال واحد پول ایران تا تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ بود که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شود. اما چون ریال واحد بسیار کم‌ارزشی است، تقسیمات آن در حسابداری به‌کار نمی‌رود. همچنین از زمان کنار گذاشتن رسمی تومان در سال ۱۳۰۸ (زمان رضاشاه پهلوی) و انتخاب ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور، کماکان تومان (برابر با ۱۰ ریال) برای حساب کردن از طرف مردم به کار می‌رود.

طبق استاندارد ISO-۴۲۱۷ ریال ایران با علامت اختصاری IRR در معاملات جهانی نشان داده می‌شود. استاندارد یونی‌کد برای ریال نویسهٔ سازگاری «نشان ریال» بشکل «﷼» را در موقعیت U+FDFC تعریف کرده‌است. به استناد مادهٔ یک قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. یک ریال برابر یکصد و هشت‌ هزار و پنجاه ‌و پنج ‌ده ‌میلیونیم (۰٫۰۱۰۸۰۵۵) گرم طلای خالص است.

به ترتیب ۱۰۰ ریال، ۲۰۰ ریال، ۵۰۰ ریال، ۱۰۰۰ ریال، ۵۰۰۰ ریال و ۱۰۰۰۰ ریال

۱۰ تومان جلو۱۰ تومان پشت۲۰ تومان پشت۵۰ تومان جلو۵۰ تومان پشت۱۰۰ تومان جلو۱۰۰ تومان پشت۵۰۰ تومان جلو۵۰۰ تومان پشت۱۰۰۰ تومان جلو۱۰۰۰ تومان پشت