دریافت نرخ ارز
در تلگرام
واحد پولی عراق
    واحد پولی عراق

    واحد پولی عراق: دینار عراقی

    پنج شنبه بیست و ششم بهمن ماه 1396

دینار واحد پول کشور عراق است. ارائهٔ دینار توسط بانک مرکزی عراق انجام می‌گیرد. این واژه از دیناریوس که واحد پول امپراتوری روم بود گرفته شده است. جمع این واژه در فارسی دینارها و در عربی دنانیر است.

دینار عراقی از سال ۱۹۳۱ به گردش افتاد و از ان زمان تاکنون چند نوع از وجود داشته و به کار رفته است.

در زمان حکومت بعث در نواحی تحت سیطره حکومت مرکزی دینار طبع یا تزویر (ساختگی) رواج داشت در حالی که در نواحی خودگردان کردستان در شمال دینار سویسری (سوئیسی) استفاده می‌شده است که ارزش ان به مراتب بیستر از دینار تزویر است. بعد از سقوط رژیم بعث، در نواحی مرکزی و جنوبی دینار بسیار کم ارزشتری از دینار تزویر رواج یافته است در تصویر به کار رفته در این دینار جدید به جای تصویر "صدام" نقش "اسبی" وجود دارد.

برای مشاهده نرخ دینار عراق کلیک کنید

۲۵۰ دینار عراقی جلو۲۵۰ دینار عراقی پشت۵۰۰ دینار عراقی جلو۵۰۰ دینار عراقی پشت۱۰۰۰ دینار عراقی جلو۱۰۰۰ دینار عراقی پشت۵۰۰۰ دینار عراقی جلو۵۰۰۰ دینار عراقی پشت۱۰۰۰۰ دینار عراقی جلو۱۰۰۰۰ دینار عراقی پشت۲۵۰۰۰۰۰ دینار عراقی پشت۲۵۰۰۰ دینار عراقی جلو